TARİHTE DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ÖNEMLİ OLAYLAR

 

 

TARİHTE DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ÖNEMLİ OLAYLAR

 

 

 

TARİH OLAY

----------- ---------------------------------------------------------------------------------------------

1 Ocak Çekoslovakya; Çek Cumhuriyeti ve Slovakya Olarak Ayrıldı (1993).

1 Ocak Takvim ve Saatte Yapılan Değişiklik Yürürlüğe Girdi (1926).

1 Ocak Küba'da Fidel Castro'nun Zaferi (1959).

1 Ocak İngiltere'nin, AET'ye Resmen Katılışı (1973).

1 Ocak Yunanistan'ın AET'nin 10. Üyesi Oluşu (1981).

1 Ocak Çin'de Binlerce Öğrencinin Tianenman Meydanında Yürümesi (1987).

1 Ocak ABD, Kanada ve Meksika Arasındaki Gümrük Duvarlarının Ortadan

Kaldırılmasını Öngören "Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi”

(NAFTA) Yürürlüğe Girdi (1994). 1 Ocak Yeni Türk Lirası’na (YTL) Geçiş. Vergi Sisteminde Pek Çok Değişiklik İçeren Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirası’na (YTL) Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Resmi Gazete’de Yayımlandı (2005).

2 Ocak Güney Afrikalı Dr. Christian Barnard'ın, İlk Defa İnsandan İnsana Kalp

Naklini Başarması (1968).

2 Ocak Kanuni'nin Rodos'u Fethi (1523).

2 Ocak 8 Mart 1961'de Kurulan Basın İlan Kurumu Kuruluş Yasası Çıkartıldı (1961).

3 Ocak Küba İle ABD Arasında Diplomatik İlişkilerin Kopması (1961).

4 Ocak Osmanlı-İsveç Savunma Antlaşmasının İmzalanması (1740).

4 Ocak Hastalık Sigortasının Kabulü (1950).

5 Ocak Osmanlı - İngiltere Arasında Çanakkale (Kal'ayı Sultaniyye) Antlaşması'nın İmzalanması (1809).

6 Ocak Eski Dışişleri Bakanlarından Tevfik Rüştü Aras'ın Ölümü (1972).

6 Ocak 4. Mehmet'in Edirne'de Ölümü; Yerine 2. Süleyman'ın Tahta Çıkışı (1693).

6 Ocak İngiltere’nin, Çin Halk Cumhuriyeti’ni Resmen Tanıması (1950).

7 Ocak Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın Ölümü (1858).

7 Ocak Demokrat Parti Kuruldu (1946).

8 Ocak Hirfanlı Barajı'nın Hizmete Girişi (1960). 9 Ocak 4. Murat'ın Tahta Çıkışı (1640).

9 Ocak Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretime Başladı (1936).

9 Ocak Osmanlı Hükümeti`nin, Kırım'ın İşgalini Resmen Kabul Ettiğini İçeren Belgeyi Rus Elçisi Bolgokof'a Vermesi (1784).

10 Ocak Osmanlı Devleti İle Rusya Arasında "Yaş Barış" Antlaşmasının İmzalanması (1792). 10 Ocak Teşrinievvel, Teşrinisani, Kanunuevvel ve Kanunusani Aylarının İsimlerinin; Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak'a Çevrilmesi (1945).

10 Ocak 1. İnönü Zaferi (1921). 10 Ocak Türkiye'nin 3. Uydusu Türksat 2A, Güney Amerika'nın Fransız Guyanası'nda Bulunan Kourou Üssü'nden, Arien Füzesiyle Uzaya Fırlatıldı (2001).

11 Ocak Peygamberimizin Mekke'yi Fethi (630). 11 Ocak Yüzbaşı Mustafa Kemal'in, Harp Akademisi'nden Mezun Oluşu (1905). 12 Ocak Mareşal Fevzi Çakmak'ın Emekliye Ayrılması (1944). 12 Ocak Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Son Toplantısı (1920). 13 Ocak Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın Kuruluşu (1986).

14 Ocak ATATÜRK'ün Annesi Zübeyde Hanımın Ölümü (1923).

14 Ocak Milli Mücadele Kahramanlarından Orgeneral Asım Gündüz'ün Ölümü (1970).

15 Ocak İsrail Askerlerinin Mescid-i Aksa'yı Basması (1988).

16 Ocak 3. Sultan Murat'ın Ölümü; 3. Mehmet'in Tahta Çıkması (1595).

16 Ocak İran'da Devrim; Humeyni'nin Dönüşü ve Şah'ın Kaçışı (1979).

17 Ocak Körfez Savaşı'nın Başlangıcı (1991).

17 Ocak Ankara'da Ekmek Vesikaya Bağlandı (1942). 18 Ocak Çırağan Sarayı Yangını (1910). 20 Ocak İlk Teşkilatı Esasiye Kanunu (ANAYASA)'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Kabul Edilmesi (1921).

20 Ocak Darülaceze'nin Kuruluşu (1895).

21 Ocak İş ve İşçi Bulma Kurumu'nun Kuruluşu (1946). 21 Ocak Padişah 3. Mustafa'nın Ölümü; 1. Abdülhamit'in Tahta Çıkışı (1774).

21 Ocak Rodos'un Fethi (1522).

22 Ocak Baytar Mektebi (Veteriner Fakültesi)'nin Açılışı (1842).

22 Ocak Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Seferi (1517).

22 Ocak Çin'de Mao Tse Tung'un, Kızıl Ordu'yla Pekin'e Girişi (1949).

23 Ocak İttihatçıların Babıali Baskını (1913).

23 Ocak Vietnam'da Barış (1973).

24 Ocak Yirminci Yüzyıla Damgasını Vuran Churchill'in Ölümü (1965).

25 Ocak Sırp Sındığı Zaferi (1364).

25 Ocak İdi Amin'in Uganda'da Darbeyle İktidara Gelişi (1971).

26 Ocak General Kazım Karabekir'in Ölümü (1948).

26 Ocak Karlofça Barış Antlaşması'nın İmzalanması (1699).

26 Ocak John Baird Tarafından Televizyonun İcadı (1926).

27 Ocak Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1299).

27 Ocak Hatay Antlaşması'nın İmzalanması (1937).

27 Ocak Fransa'nın, Çin Halk Cumhuriyeti’ni Resmen Tanıması (1964).

28 Ocak Mülkiye Mektebi'nin Açılışı (1854). 28 Ocak Uzay Mekiği Challanger'in Havada İnfilak Edişi, ABD' nin Uzay Programlarının Büyük Sekteye Uğraması (1986).

29 Ocak ATATÜRK'ün, Latife Hanım ile Evlenmeleri (1923). 29 Ocak 18 Ocak’ta, Fransa Parlamentosu’nun Kabul Ettiği Sözde Ermeni Soykırımını Tanıyan Yasa Tasarısı, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac Tarafından Onaylandı (2001). 30 Ocak Hindistan'ın Kurucusu Mahatma Gandi'nin Öldürülmesi (1948).

31 Ocak Türk Eğitim Derneği'nin (TED) Kuruluşu (1928).

31 Ocak Suriye-Mısır Birleşmesi (1958). 31 Ocak Türkiye'de İlk Kez, Mehmet Bin Mustafa (Vanlı)'nın Kaleme Aldığı Sıhahı Cevheri (Vankulu) Adlı Sözlüğün Basılması (1729).

 

 

 

 

 

 

 

1 Şubat Sinema'nın İcadı (1895).

1 Şubat Ayasofya Camii'nin Müze Oluşu (1935).

2 Şubat İbrahim Paşa Komutasındaki Mısır Ordusunun Kütahya'ya Kadar

İlerlemesi (1833).

3 Şubat Kıbrıs Türk Havayolları'nın Türkiye-Kıbrıs Seferine Başlaması (1975).

3 Şubat İlk Uzay Gemisi'nin Ay'a İnişi (1966).

3 Şubat Yaser Arafat'ın Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Liderliğine Getirilişi (1969).

3 Şubat II. Murat'ın Ölümü (1451).

4 Şubat Balkan Paktı’nın İmzalanması (1934).

5 Şubat Teşkilat-ı Esasiye Kanunu (Anayasa)’nın İkinci Maddesinde Değişiklik Yapılarak Altı Ok’un Konulması: “Türkiye Devleti, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Laik ve İnkılapçıdır. Başkenti Ankara Şehridir” (1937).

7 Şubat Türk Kadınlar Birliğinin Kurulması (1924).

7 Şubat Sultan II. Ahmet'in Ölümü ve Yeğeni (IV. Mehmet'in Oğlu) Şehzade Mustafa'nın Osmanlı Hükümdarı Olarak Tahta Çıkması (1695).

7 Şubat Sultan 4. Murat'ın Ölümü (1640).

9 Şubat Avusturya'nın Osmanlı Devleti’ne Savaş İlan Etmesi (1788).

10 Şubat Sultan 2. Abdülhamit'in Ölümü (1918).

11 Şubat Adalet Partisi Kuruldu (1961).

12 Şubat Yeni Türkiye Partisi Kuruldu (1961).

12 Şubat Türkiye Emekçi Partisi Kuruldu (1975).

13 Şubat Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin Kuruluşu (1975).

14 Şubat Telefonun İcadı (1876).

14 Şubat Yeni Balkan Paktı Ankara'da İmzalandı (1953).

15 Şubat İzmir Eski Eserler Müzesi'nin Açılışı (1927).

15 Şubat Küresel Isınmaya Karşı “Uluslararası Kyoto İklim Sözleşmesi” Yürürlüğe Girdi. 1997 Aralık Ayında Japonya’nın Kyoto Kentinde Oluşturulan ve 187 Ülke Tarafından İmzalanan “BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi”ne İlişkin Protokole Göre, Ülkelerin Sera Gazı Emisyonlarının İndirilmesi Hedefleniyor (2005).

16 Şubat Türk Hava Kurumu'nun Kuruluşu (1925).

16 Şubat SSCB'nin Desteği İle Kuzey Kore'de "Halk Cumhuriyeti" nin Kuruluşu (1948).

16 Şubat "Ankara Şehremaneti Kanunu" TBMM'de Kabul Edildi (1924).

16 Şubat Terör Örgütü PKK’nın Elebaşı Abdullah Öcalan, Kenya`nın Başkenti Nairobi`de Yakalanarak Türkiye`ye Getirildi (1999).

17 Şubat “Türk Medeni Kanunu”nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kabulü (1926).

18 Şubat 7. Osmanlı Padişahı (II. Mehmet) Fatih Sultan Mehmet'in Tahta Geçmesi (1451).

18 Şubat Türkiye'nin NATO'ya Girişi (1952).

18 Şubat Petrol Ofisi'nin Kuruluşu (1940).

18 Şubat Yunanistan'ın NATO'ya Girişi (1952).

19 Şubat Kıbrıs'ın Bağımsızlığına İlişkin Türk - Yunan Konferansı (1959).

20 Şubat Genç Osman'ın Katli (1622).

20 Şubat Boğaziçi Köprüsü'nün Temel Atma Töreni (1970).

20 Şubat İşçi Sendikaları'nın Kuruluşu (1947).

20 Şubat Güney Afrika Devlet Başkanı F.W. Klerk, İlk Kez Siyahların da Görev Aldığı Kabineyi Açıkladı (1993).

21 Şubat Ankara Hükümeti'nin Londra Konferansı'na Katılışı (1920).

22 Şubat Menemen'in İşgali (1919).

22 Şubat Harp Okulu Komutanı Albay Talat Aydemir ve Arkadaşları Hükümet Darbesine Kalkıştılar. Olay, Kısa Sürede Bastırıldı. Katılan Subaylar Emekli Edildi (1962).

24 Şubat Fransa'da Geçici Bir Hükümet Kurularak II. Cumhuriyetin İlan Edilmesi (1848).

24 Şubat Napolyon Bonapart'ın Gazze'yi İşgali ve Akka'yı Kuşatması (1798).

24 Şubat Şehzade Cem'in Ölümü (1495).

24 Şubat Türkiye-Irak arasında "Bağdat Paktı"nın İmzalanması (CENTO), daha Sonra İngiltere, İran ve Pakistan Üye Olarak, ABD'de Gözlemci Olarak Katıldı (1955).

25 Şubat Rusların Osmanlılara Karşı Savaş İlan Etmesi (1711).

25 Şubat "Çoruh" İlimizin "Artvin" Adını Alışı (1950).

25 Şubat Varşova Paktı'nın Feshi (1991).

26 Şubat II. Osman'ın Saltanat Tahtına Çıkması (1618).

28 Şubat Islahat Fermanı'nın İlan Edilmesi (1856).

28 Şubat Atatürk'ün İstanbul'un Fahri Hemşehrisi Oluşu (1927).

28 Şubat İstiklâl Marşı Bestecisi Zeki Üngör'ün Ölümü (1958).

28 Şubat İsveç Başbakanı Olof Palme`ye Suikast (1986).

28 Şubat Körfez'de Ateşkes İlanı (1991).

28 Şubat NATO, Tarihinin İlk Saldırısını Sırplara Karşı Gerçekleştirdi (1994).

 

 

 

 

 

 

 

1 Mart Türk-Afgan Dostluk Antlaşması'nın İmzalanması (1921).

3 Mart Hilafet'in Kaldırılması (1924).

3 Mart Tevhid-i Tedrisat Kanunu Kabul Edildi (1924).

3 Mart Türk-Alman Dostluk Antlaşması Ankara'da İmzalandı (1924).

3 Mart Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruldu (1924).

3 Mart Vakıflar Genel Müdürlüğü Kuruldu (1924).

4 Mart Ankara Radyosu'nun Yayına Başlaması (1934).

4 Mart Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'a Uluslararası Kuvvet Gönderme Kararı (1964).

5 Mart Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin Kuruluşu (1920).

5 Mart Genelkurmay Başkanlığı Hükümetten Ayrıldı (1924).

5 Mart İsmet Paşa Yeni Hükümeti Kurdu (1924).

6 Mart Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki "Gümrük Birliği Anlaşması"nın İmzalanması (1995).

7 Mart De Gualle'in, Fransa'nın, NATO’dan Çekilişini Açıklaması (1966).

7 Mart Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Kuruldu (1954).

8 Mart Yıldırım Bayezit'in Akşehir'de Ölümü (1403).

8 Mart Antep'e, TBMM'ce, "GAZİ" Unvanının Verilişi (1921).

10 Mart Telefon'un İcadı ve İlk Denemesinin Yapılması (1876)

12 Mart İngiltere ve Fransa'nın, Ruslara Karşı Osmanlı Devletiyle Bir İttifak Antlaşması İmza Etmeleri (1854).

12 Mart Mehmet Akif (Ersoy)'in Şiirinin, TBMM'de İstiklâl Marşı Olarak Kabul Edilmesi (1921).

12 Mart Türk Silahlı Kuvvetleri Bir Muhtıra Verdi (1971).

13 Mart Selanik'in Fethi (1430).

15 Mart Talat Paşa'nın Katli (1921).

16 Mart İstanbul'un İtilaf Devletleri Ordularınca İşgali (1920).

16 Mart Öğretmen Okullarının Kuruluşu (1948).

17 Mart Belçika, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Lüksemburg Dışişleri Bakanları Arasında Ekonomik, Sosyal ve Kültürel İşbirliği ile Kollektif Bir

Savunmayı Öngören 50 Yıl Süreli "Brüksel Anlaşması"nın İmzalanması (1948).

18 Mart Çanakkale Zaferi (1915).

19 Mart Osmanlı Hükümeti’nin, "Süveyş Kanalı”nın Açılması Hususunda Resmen İzin Vermesi (1866).

19 Mart I. Osmanlı Mebusan Meclisi'nin Açılışı (1877).

19 Mart Willi Brandt İle Willi Stoph'un Biraraya Gelerek İki Almanya Arasında İlk Üst Düzey Görüşmesini Gerçekleştirmeleri (1970)

19 Mart Ankara'da Bir Meclis Toplanması Amacıyla, Mustafa Kemal'in Acele Seçim Yapılması İçin Vilayetlere, Livalara ve Kolordu

Kumandanlıklarına Genelge Yayınlaması (1920).

19 Mart ABD ve Beraberindeki Koalisyon Kuvvetleri, “Irak’a Özgürlük” Adlı Operasyona Başladı (2003).

21 Mart İran'la İstanbul Antlaşmasının İmzalanması (1590).

21 Mart Falih Rıfkı Atay`ın Ölümü (1971).

21 Mart Aşık Veysel`in Ölümü (1973).

22 Mart Londra'daki Avrupa Devletlerinin Elçilerinin, Konferans Düzenleyip Yunan Devletinin Kurulmasını İçeren Bir Protokol İmzalamaları (1829).

22 Mart Atatürk’ün Manevi Kızı ve Dünyanın İlk Kadın Savaş Pilotu Sabiha Gökçen, İstanbul’da Yaşamını Yitirdi (2001).

23 Mart Uranüs Gezegeni'nin Keşfi (1781).

24 Mart NATO Kuvvetleri, Kosova`daki Sırp Saldırılarının Devam Etmesi ve Batı Temas Grubu`nun Anlaşma Taslağını Kabul Etmemeleri Nedeniyle, Yugoslavya`ya Karşı Hava Harekatı Başlattı (1999).

24 Mart Kırgızistan’ın Güney Bölgelerinde Devlet Başkanı Askar Akayev’in İstifası Talebiyle Ayaklanan Muhalifler, Başkent Bişkek’teki Devlet Başkanlığı Sarayını Basarak Denetimi Ele Geçirdi. Meclis, Muhalif Milletvekili İçenbay Kadirbekov’u Vekaleten Devlet Başkanlığına Atadı. Başbakanlığa ise Kurmanbek Bakiyev Getirildi (2005).

25 Mart Avrupa Ekonomik Topluluğu (EEC) ve Avrupa Atom Enerjisi Komisyonu (EURATOM)'un Kurulmasını Öngören Roma Anlaşmasının İmzalanması (1957).

25 Mart Türk Ocakları'nın Kuruluşu (1912).

26 Mart Bangladeş'in Bağımsızlığını İlan Etmesiyle Doğu Pakistan'da İç Savaşın Başlaması (1971).

26 Mart Mısır-İsrail Barış Anlaşması (1979).

26 Mart Suudi Arabistan Kralı Faysal'ın, Bir Suikast Sonucu Öldürülüşü (1975)

29 Mart Osmanlılar’ın Selanik ve İyonya'yı Fethi (1430).

29 Mart Türk Çocuklarının, İlk Eğitimlerini Türk Okullarında Yapmalarını Mecbur Kılan Kanunun Kabulü (1931).

29 Mart Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Slovenya, Letonya, Litvanya ve Estonya NATO’ya Üye Oldu (2004).

30 Mart Fatih Sultan Mehmet'in Doğumu (1430).

31 Mart II. İnönü Zaferi (1921).

 

 

 

 

 

 

 

2 Nisan Halide Edip, Dr. Adnan Adıvar, Yunus Nadi ve Bir Çok Mebus ve

Aydının Gizlice Ankara'ya Gelişi (1920).

3 Nisan Karabük Demir-Çelik Fabrikası'nın Açılışı (1937).

4 Nisan Washington'da ABD, Kanada, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika,

Lüksemburg, İngiltere, Fransa, Portekiz, İzlanda ve İtalya Arasında

İmzalanan Bir Anlaşmayla, Kuzey Atlantik Paktı (NATO)' nun

Kurulması (1949).

5 Nisan Fatih Sultan Mehmet'in Donanmasının İstanbul Sularına Gelişi (1453).

6 Nisan Mustafa Kemal'in, Ankara'da, Anadolu Ajansı'nın Kurulmasına İlişkin

Bir Bildiri Yayınlaması (1920).

6 Nisan Türkiye'nin 6. Cumhurbaşkanlığına Emekli Oramiral Fahri Korutürk'ün

Seçilişi (1973).

6 Nisan Ruanda Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana ve Brundi Devlet

Başkanı Cyprien Ntaryamira'nın Bindikleri Uçak Bir Roket Saldırısı

Sonucu Düştü. Suikastın Ardından, Her İki Ülkede Yaşayan Hutu ve

Tutsi Kabileleri Arasında Çıkan Savaş, Yaklaşık Bir Milyon

İnsanın Katledilmesiyle Sonuçlandı (1994).

7 Nisan Kızılay Kan Merkezi'nin Açılışı (1957).

7 Nisan Sultan I. Abdülhamid'in Ölümü ve III. Selim'in Tahta Çıkması (1789).

7 Nisan Milletlerarası Sağlık Teşkilatı'nın Kuruluşu (1956).

8 Nisan Avrupa Devletlerinin, Kurulan Bağımsız Yunan Devletinin

Onaylanmasını Osmanlı Devleti`nden İstemeleri (1830).

8 Nisan Şer'iye Mahkemeleri'nin Lağvedilmesi (1924).

9 Nisan Mimar Sinan'ın Ölümü (1588).

10 Nisan Emniyet Teşkilatı'nın Kuruluşu (1845).

10 Nisan Mareşal Fevzi Çakmak'ın Ölümü (1950).

12 Nisan İlk Uzay Mekiği Colombia'nın Fırlatılışı (1981).

12 Nisan Ateşkes Antlaşması'nın Yürürlüğe Girmesi ve Körfez Savaşı'nın

Resmen Sona Ermesi (1991).

14 Nisan I. İmar Kongresi toplandı (1953).

15 Nisan Türk Tarih Kurumu'nun Kuruluşu (1931).

15 Nisan Dünyanın En Geniş Kapsamlı Ticaret Antlaşması Olan GATT, 120 Ülkenin İmzasıyla Kabul Edildi (1994).

16 Nisan İnsanoğlunun 5. Ay Yolculuğu "Apollo 16" Uzay Aracı İle Başladı (1972).

17 Nisan Çanakkale Anıtı'nın Temelinin Atılışı (1954).

17 Nisan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul Adalarını Fethi (1453).

17 Nisan Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Ölümü (1993).

17 Nisan KKTC’de Yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Mehmet Ali Talat

Kazandı (2005).

18 Nisan Körfez'de İran-ABD Çatışması (1988).

19 Nisan Hindistan'da Kongre Partisi'nin, Ülkenin, Hindistan ve Pakistan Olarak İki Ayrı Devlete Bölünmesini Kabul Edişi (1947).

20 Nisan 1924 Anayasası Kabul Edildi (1924).

23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı (1920).

24 Nisan Osmanlı Hükümeti'nin, Yunan Devleti’nin Kurulması Hususunda Hazırlanan Protokolü İmzalayıp, Yunan Devleti’nin Varlığını Resmen Kabul Etmesi (1830).

24 Nisan I. Selim'in Tahta Çıkışı (1512).

24 Nisan Mustafa Kemal'in, Büyük Millet Meclisi Reisliğine Seçilmesi (1920).

24 Nisan Kıbrıs Adası’nın Yeniden Birleştirilmesine İlişkin Referandum Yapıldı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu’ndan Alınan Bilgiye Göre; Seçmenlerin Yüzde 64.91’inin Annan Planı’na ‘Evet’, Yüzde 35.09’unun da ‘Hayır’ dediği belirlendi. GKRK’nin ise, Yüzde 75.83’ünün ‘Hayır’, Yüzde 24.17’sinin de ‘Evet’ Oyu Kullandığı Belirtildi (2004).

25 Nisan Anayasa Mahkemesi Kuruldu (1962).

26 Nisan Yüksek Seçim Kurulu Kuruldu (1961).

26 Nisan Güney Afrika'da İlk Çok Irklı Seçimler Yapıldı. Seçimlerin Galibi, Oyların Yüzde 62'sini Toplayan Siyahi Lider Nelson Mandela Liderliğindeki Afrika Ulusal Kongresi Oldu (1994).

27 Nisan İkinci Çubuk Barajı Hizmete Açıldı (1964).

28 Nisan "Hilal-i Ahmer" Adının "Kızılay"'a Çevrilişi (1915).

29 Nisan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Kuruldu (1969).

30 Nisan Atatürk'ün Ordu Müfettişliği'ne Getirilişi (1919).

30 Nisan Adolf Hitler'in İntihar Edişi (1945).

31 Nisan Saygon'un Düşüşü, Vietnam Savaşı'nın Sona Ermesi (1975).

 

 

 

 

 

 

 

1 Mayıs Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu

(1964)

1 Mayıs Bingöl’de Deprem Meydana Geldi. Depremde 176 kişi öldü, 522 kişi

de yaralandı (2003).

3 Mayıs 7. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in Ölümü (1481).

4 Mayıs Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) İle İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de Yaşayan Filistinlilere

Özerklik Verilmesini Öngören Anlaşmaya İmza Attılar (1994).

5 Mayıs Ankara'da, Atatürk Orman Çiftliği (Gazi Çiftliği)'nin Kuruluş Çalışmaları Başladı (1925).

5 Mayıs Avrupa Konseyi'nin Kuruluşu (1949).

5 Mayıs TBMM'nin İlk Toplantısı (1920).

5 Mayıs Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel Kurulu’nda

Yapılan 3. tur Oylamada 330 Oyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. Cumhurbaşkanı Seçildi (2000).

7 Mayıs Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Antlaşması'nın İmzalanması

(1830).

8 Mayıs Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nün Kuruluşu (1952).

8 Mayıs 2. Dünya Savaşı'nın Sonu (1945).

9 Mayıs Devlet İstatistik Enstitüsü'nün Kuruluşu (1926).

10 Mayıs Danıştay'ın Kuruluşu (1868).

10 Mayıs Cezzar Ahmet Paşa'nın, Akka'da, Napolyon'a Karşı Zaferi (1799).

10 Mayıs Nelson Mandela, Güney Afrika'nın İlk Siyahi Lideri Oldu (1994).

13 Mayıs Türk Dil Bayramı. Karamanoğlu Mehmet Bey’in; “Bugünden Sonra Divanda,

Dergahta, Mecliste ve Meydanda Türkçe’den Başka Dil Kullanılmayacaktır.”

Fermanının Yayımlanması (1277).

13 Mayıs Ağca'nın, Roma'da, Papa'ya Yönelik Suikasti (1981).

14 Mayıs Mektebi Şahane-i Tıbbiye'nin Açılması (1839).

14 Mayıs Türkiye'de İlk Demokratik Seçimlerin Yapılması (1950).

14 Mayıs Arnavutluk, Bulgaristan, Çekoslovakya, Doğu Almanya, Macaristan,

Polonya, Romanya ve Sovyetler Birliği Arasında Varşova Paktı'nın

Kuruluşu (1955).

15 Mayıs İzmir'in İşgali (1919).

16 Mayıs Atatürk'ün, Samsun'a Gitmek Üzere Bandırma Vapuru İle

İstanbul'dan Yola Çıkışı (1919).

16 Mayıs Türkiye’nin 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM Genel

Kurulu’nda Ant İçerek Görevine Başladı (2000).

19 Mayıs Mustafa Kemal'in Samsun'da Anadolu Toprağına Ayak Basması ve

Milli Mücadelenin Başlangıcı (1919).

20 Mayıs II. Bayezit'in Tahta Geçmesi (1481).

20 Mayıs Sultan II. Osman'ın Öldürülmesi (1622).

21 Mayıs Albay Talat Aydemir'in İkinci Darbe Girişimi, Ankara'da Sıkıyönetim İlan Edildi (1963).

21 Mayıs Defterhane-iş Amire Kalemi (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü)nin Kuruluşu (1847).

24 Mayıs Bulgaristan Zulmünden Zorunlu Türk Göçü (1989).

25 Mayıs I. Türk Basın Kongresi Toplandı (1935).

26 Mayıs II. Bayezit'in Ölümü (1512).

26 Mayıs Atatürk'ün, Ankara'dan Son Ayrılışı(1938).

27 Mayıs Ordu Yönetime El Koydu (1960).

28 Mayıs Sayıştay'ın Kuruluşu (1862)

28 Mayıs Cemal Gürsel'in Devlet Başkanı Oluşu (1960).

29 Mayıs Kabakçı Mustafa Ayaklanmasında Asilerin, Şehzade Mustafa ve Mahmut'un

Kendilerine Teslimini İstemeleri. Sultan III. Selim'in Tahtan İndirilip IV.

Mustafa'nın Tahta Çıkartılması (1807).

29 Mayıs İstanbul'un Fethi (1453).

30 Mayıs Osmanlıların Fransa İle Bir İmtiyaz (Kapitülasyon) Antlaşması Yapmaları (1740).

31 Mayıs Fransızlarla, Ankara Hükümeti'nin Anlaşma Yapması (1920).

31 Mayıs Türkiye Cumhuriyeti İle İsveç Kraliyeti Arasında Dostluk Antlaşması İmzalandı (1924).

 

 

 

 

 

 

 

1 Haziran Türk Hava Kuvvetleri’nin Kuruluşu (1911).

1 Haziran TEKEL Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu (1932).

3 Haziran Gelir Vergisi Kanunu'nun Kabulü (1949).

3 Haziran Humeyni'nin Ölümü (1989).

3 Haziran Pekin'in; Tienanmen Meydanındaki Büyük Gösteriye Askeri

Müdahalede Bulunması, 2 Bin Civarındaki Öğrencinin Hayatını

Kaybetmesi (1989).

3 Haziran Messina Konferansı; Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun Doğuşu (1955).

4 Haziran Orman Genel Müdürlüğü Kuruldu (1937).

5 Haziran Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruldu (1936).

5 Haziran Hükümetin Kıbrıs'a Müdahale Kararı Üzerine ABD Başkanı

Johnson, Müdahalede ABD Yardımından Silahların

Kullanılamıyacağını Belirten Bir Mektup Gönderdi (1964).

5 Haziran Amerikan Savunma Bakanı General George C. Marshall'ın

"Marshall Planı"nı Açıklaması (1947).

6 Haziran İhtiyarlık Sigortası'nın Kabulü (1949).

7 Haziran Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu (1920).

7 Haziran Süleymaniye Camii'nin İbadete Açılışı (1557).

8 Haziran T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu (1949).

9 Haziran Başbakan İsmet İnönü, Johnson'un Mektubunu Yanıtladı (1964).

9 Haziran Anıtkabir İçin Açılan Yarışmada, Prof. Emin Onat ve Orhan Arda'nın Projeleri Birinci Oldu (1942).

9 Haziran Kıbrıs'ta, Türk Anayasası'nın 230 Oya Karşı, 37.502 Oyla Kabulü (1975).

9 Haziran Ulusal Deprem Konseyi Kuruldu (2000).

10 Haziran İtalya'da Krallığın Sona Erip, Cumhuriyet'in İlan Edilmesi (1946).

11 Haziran Kızılay'ın Kuruluşu (1868).

13 Haziran Fikir İşçileri Kanunu'nun Kabulü (1952).

13 Haziran Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı Seçilmesiyle Boşalan DYP Genel Başkanlığına Tansu Çiller Seçildi (1993).

14 Haziran Etibank Genel Müdürlüğü Kuruldu (1935).

14 Haziran Jandarma Teşkilatı’nın Kuruluşu (1846).

15 Haziran Darüşşafaka'nın Kuruluşu (1873).

16 Haziran Barbaros'un Haçlı Donanması'na Karşı Zaferi (1535).

18 Haziran Türk - Alman Dostluk ve Saldırmazlık Anlaşması (1941).

18 Haziran Viyana'da, Carter İle Brejnev'in SALT II Anlaşması'nı İmzalamaları (1979).

19 Haziran NATO Üyesi Ülkelerin Askeri Kuvvetleri'nin Statüsü Konusunda Bir Anlaşma İmzalamaları (1951).

20 Haziran Bayezit-Cem Arasında Yenişehir Savaşı (1481).

20 Haziran Çerkez Ethem Kuvvetlerinin Yozgat Ayaklanması'nı Bastırmak Üzere Ankara'dan Yola Çıkması (1920).

21 Haziran Soyadı Kanunu'nun Kabulü (1934).

22 Haziran Mustafa Kemal Paşa’nın, Amasya’dan, Anadolu’da Mülki ve Askeri Makamlara Tamimi (1919).

22 Haziran Toplu Yunan Saldırısının Başlaması (1920).

22 Haziran Kazım (Karabekir) Paşa, İzmir Suikastı Sanığı Olarak Tutuklandı (1926).

23 Haziran Hatay'ın Anavatan'a İlhakına ait Antlaşma Ankara'da İmzalandı (1939).

24 Haziran Gazeteci Hakkı Tarık Us'un Ölümü (1958).

24 Haziran İbrahim Paşa Komutasındaki Mısır Ordusunun Osmanlı Ordusunu Nizip Yörelerinde Ağır Bir Bozguna Uğratması (1839).

25 Haziran Sultan Abdülmecit'in Ölümü (1861).

25 Haziran Tansu Çiller'in Türkiye'nin İlk Kadın Başbakanı Olarak Oluşturduğu 50. Hükümet, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Tarafından Onaylandı (1993).

25 Haziran Kore Savaşı'nın Başlaması (1950).

28 Haziran Türk Kara Kuvvetleri’nin Kuruluşu (MÖ. 209).

29 Haziran Balkan Savaşı'nın Başlaması (1913).

29 Haziran Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu (1938).

29 Haziran A Milli Futbol Takımı, 2002 Dünya Kupası Finalleri’nde Güney Kore’yi 3-2 Yenerek Üçüncü oldu (2002).

30 Haziran Cenevre'de Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri (START)' nin Başlatılması (1982).

 

 

 

 

 

 

 

1 Temmuz III. Ahmet'in Ölümü (1736).

1 Temmuz Sultan II. Mahmut'un Ölümü; Sultan Abdülmecit'in Tahta Çıkarılması (1839).

1 Temmuz Kabotaj Kanunu Kabul Edildi (1926).

1 Temmuz Komünist Parti'nin Gorbaçov'un Perestroika Politikasını Onaylaması (1988).

1 Temmuz Türk Ordularının Viyana'ya Taarruzu (1683).

1 Temmuz Napolyon'un Mısır'ı İşgali (1798).

1 Temmuz FKÖ Lideri Yaser Arafat'ın 27 Yıllık Sürgünü Sona Erdi. Arafat, Filistin Topraklarına İlk Kez Ayak Basarak Gazze'ye Gitti (1994).

2 Temmuz Mustafa Kemal'in Yunanlılara Karşı Savaşa Davet Bildirisinin Mecliste Okunması (1920).

2 Temmuz Yunanistan Türkiye'ye Harp İlan Etti (1917).

2 Temmuz Türk Tarih Kurumu Birinci Kongresi (1932).

4 Temmuz Sultan Reşat'ın Ölümü (1917).

4 Temmuz Barboros Hayrettin Paşa'nın Ölümü (1549).

4 Temmuz Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, Sabah Evinden İşine Giderken Uğradığı Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti (1994).

5 Temmuz Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu (1939).

5 Temmuz Türkiye'nin 50. ve İlk Kadın Başbakanının Oluşturduğu SHP-DYP Koalisyon Hükümeti TBMM'den Güvenoyu Aldı (1993).

5 Temmuz Pakistan'da Askeri Darbe; General Ziya Ül Hak'ın, Zülfikar Ali Butto'yu Devirmesi (1977).

6 Temmuz Mukaddes Emanetler'in, Yavuz Sultan Selim'e Teslimi (1517).

6 Temmuz Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kanunu (6.7.1965-No:644) Kabul Edildi (1965).

7 Temmuz Kuzey ve Güney Yemen Arasında İki Aydır Süren Savaş, Kuzeylilerin, Güney'i Yenmesiyle Sonuçlandı (1994).

8 Temmuz Anayasa'nın 133. Maddesinin Değişikliği, TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi. Böylelikle Özel Radyo İle Televizyon İşletilmesi ve Kurulması Serbest Bırakıldı (1993).

9 Temmuz Kurucu Meclis'ce Hazırlanan 1961 Anayasası İçin Halk Oylaması Yapıldı (1961).

9 Temmuz Şükrü Saracoğlu'nun Başbakan Oluşu (1942).

11 Temmuz İngilizler'in Mısır'ı İşgali (1882).

12 Temmuz Türk Dil Kurumu'nun Kurulması (1932).

13 Temmuz Siyasi Partiler Kanunu Kabul Edildi (1965).

13 Temmuz Kültür Bakanlığı Kuruldu (1971).

13 Temmuz Osmanlı Devleti İle Ruslar Arasında "Berlin Muahedesi"nin İmzalanması (1878).

14 Temmuz Uyuşmazlık Mahkemesi Kuruldu (1945).

15 Temmuz Haçlıların Kudüs'ü Zaptı (1099).

15 Temmuz Türkiye, İngiltere, Prusya, Avusturya ve Rusya Arasında, (Osmanlıların Mısır'ı Veraset, Suriye'yi Kaydı Hayat Şartıyla Mehmet Ali Paşa'ya Vermesi) Londra Mukavelesi İmzalandı (1840).

18 Temmuz Büyük Millet Meclisi'nin, Misaki Milli Üzerine Yemin Etmesi (1920).

18 Temmuz Ankara Etnografya Müzesi Halka Açıldı (1930).

20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın Başlaması (1974).

20 Temmuz Millet Partisi Kuruldu (1948).

20 Temmuz Kuruluş Yasası 4 Temmuz 1972'de Çıkarılan, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanlığı Kuruldu (1972).

20 Temmuz Timur İle Yıldırım Bayezit Arasında "Ankara Meydan Muharebesi" (1402).

20 Temmuz Montreux Boğazlar Antlaşması'nın İmzalanması (1936).

21 Temmuz Osmanlı Devleti İle Rusya Arasında Pasarofça Antlaşmasının İmzalanması (1717).

21 Temmuz İnsanoğlu Ay'a Ayak Bastı (1969).

22 Temmuz Osmanlı Devleti İle Rusya Arasında Prut Barış Antlaşmasının İmzalanması (1711).

23 Temmuz Erzurum Kongresi (1919).

23 Temmuz Hatay`ın Anavatana Katılışı (1939).

23 Temmuz İkinci Meşrutiyet'in İlanı (1908).

24 Temmuz Lozan Barış Antlaşması'nın İmzalanması (1923).

24 Temmuz Babaeski'nin Düşman İstilasına Uğraması (1920).

24 Temmuz Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun Kuruluşu (1963).

28 Temmuz Kore'de Savaşın Sona Ermesi (1953).

28 Temmuz Birinci Cihan Harbi'nin Başlaması (1914).

28 Temmuz II. Mahmut'un Tahta Çıkarılması (1808).

29 Temmuz Sultan IV. Mustafa'nın, III. Selim'i Öldürtmesi (1808).

29 Temmuz İbrahim Paşa Komutasındaki Mısır Ordusunun Osmanlı Ordusunu Kesin Bir Yenilgiye Uğratması (1832).

31 Temmuz Piyale Paşa'nın Cerbe'yi Ele Geçirmesi (1560).

31 Temmuz İstiklal Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de Kabul Edilmesi (1922).

 

 

 

 

 

 

 

1 Ağustos Kıbrıs Adası'nın Fethi (1571).

1 Ağustos Helsinki Nihai Senedi (1975).

1 Ağustos Almanya'nın, Rusya'ya Harp İlan Etmesi (1914).

2 Ağustos I. Dünya Savaşı'na Girmek İçin Türkiye'nin Seferberlik İlan

Etmesi (1914).

2 Ağustos Irak'ın, Kuveyt'i İşgali (1990).

2 Ağustos Türkiye'nin; İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinin Önerisi

Üzerine, Almanya ile Siyasal ve Ekonomik İlişkilerini Kesmesi

(1944).

2 Ağustos Türkiye ile Almanya Arasında İttifak Antlaşması (1914).

4 Ağustos Enver Paşa'nın Türkistan'da Şehit Edilmesi (1922).

4 Ağustos I. Dünya Savaşı'nın Başlaması (1914).

5 Ağustos Mustafa Kemal Paşa'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi

Ordularına Başkumandan Oluşu (1921).

6 Ağustos Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın, Dumlupınar Savaşı

Öncesinde Cepheye Hareket Etmesi (1922).

6 Ağustos II. Dünya Savaşı'nda, Amerika Birleşik Devletleri Tarafından,

Japonya'nın Hiroşima Şehrine İlk Atom Bombasının Atılışı

(1945).

7 Ağustos SSCB'nin, Türkiye'den Boğazlar Statüsü'nün Değiştirilmesini

İstemesi, Türkiye'nin Reddedişi (1946).

7 Ağustos IV. Mehmet'in Saltanat Tahtına Oturması (1648).

8 Ağustos Ruslarla Kalas Mütarekesi'nin İmzalanması (1791).

8 Ağustos Türk Jetlerinin Kıbrıs'ı Bombardımanı ve Yüzbaşı Cengiz

Topel'in Uçağı İle Düşerek Şehit Oluşu (1964).

8 Ağustos İran-Irak Savaşında Ateşkes (1988).

9 Ağustos Türkiye -Yugoslavya -Yunanistan Arasında İttifak Antlaşması

(Balkan Paktı, 1954).

9 Ağustos Nagazaki'ye İkinci Atom Bombasının Atılışı (1945).

9 Ağustos I. Dünya Savaşı’nda, 1. Anafartalar Zaferi (1915).

10 Ağustos Sevr Antlaşması'nın İmzalanışı (1920).

10 Ağustos Denizcilik Bankası TAO Kuruldu (1951).

11 Ağustos Otlukbeli Savaşı (1473).

11 Ağustos I. Dünya Savaşı'nda, Alman Göbel (Yavuz) ve Breslav (Midilli) Zırhlılarının Türk Sularına Sığınmaları (1914).

11 Ağustos II. Dünya Savaşı'nda, Japonya'nın Kayıtsız Şartsız Teslim Oluşu (1945).

12 Ağustos Türkiye'de Çoğulcu Bir Demokrasi Denemesi İçin Fethi (Okyar) Bey'in "Serbest Fırka"yı Kurması; Olumlu Sonuç Vermeyince 17 Kasım'da Kapatılmıştır (1928).

13 Ağustos Mustafa Kemal'in, Yeniden, Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Seçilmesi (1923).

13 Ağustos Berlin'de "Utanç Duvarı"nın Yapılışı (1961).

14 Ağustos Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü'nün (SEKA) Kuruluşu (1934).

14 Ağustos İkinci Kıbrıs Harekatı (1974).

14 Ağustos Süleymaniye Camisi'nin Açılış Töreni (1556).

15 Ağustos Süveyş Kanalı’nın Büyük Bir Törenle İşletmeye Açılması (1869).

16 Ağustos Milli Kütüphane Hizmete Açıldı (1948).

16 Ağustos Kıbrıs'ın, Bağımsız Bir Cumhuriyet Oluşu (1960).

16 Ağustos 4 Ekim 1961'de Kurulan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Kuruluş Yasası Çıkartıldı (1961).

17 Ağustos Kocaeli Merkez Olmak Üzere İstanbul, Adapazarı, Yalova, Bolu ve Eskişehir'de Sabah Saat 03.02'de 7.4 Şiddetinde Meydana Gelen Depremde 14.095 Kişi Öldü, 27.234 Kişi Yaralandı (1999).

19 Ağustos Süleyman Necati Güneri`nin "Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi"ne Genel Müdür Oluşu (1920).

21 Ağustos I. Dünya Savaşı'nda, 2. Anafartalar Zaferi (1915).

23 Ağustos I. Selim'in, Çaldıran'da Şah İsmail'i Yenmesi (1514).

23 Ağustos Sultan II. Mustafa'nın Yerine Kardeşi Şehzade Ahmet (III. Ahmet)'in Tahta Çıkarılması (1703).

23 Ağustos Lozan Barış Antlaşması'nın Büyük Millet Meclisince Onaylanması (1923).

23 Ağustos Atatürk'ün Kastamonu'ya Gelip, Şapka ve Kıyafet Devrimini Başlatması (1925).

24 Ağustos I. Selim'in, Mercidabık'ta Memlükleri Yenmesi (1516).

24 Ağustos Osmanlı Hükümeti'nin, Palmer ve Goloschimid Şirketleriyle Bir Sözleşme İmzalayıp Borç Para Alması (1851).

24 Ağustos NATO'nun Yürürlüğe Girmesi (1949).

26 Ağustos Büyük Taarruz'un Başlaması (1922).

26 Ağustos Malazgirt Zaferi (1071).

26 Ağustos İş Bankası'nın Kuruluşu (1924).

28 Ağustos Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Kuruldu (1952).

29 Ağustos Mohaç Meydan Savaşı (1526).

30 Ağustos Büyük Taarruz'un Zaferle Sonuçlanması (1922).

 

 

 

 

 

 

 

1 Eylül Ankara'da "Musiki Muallim Mektebi" Kuruldu (1924).

1 Eylül Almanya'nın Polonya'ya Saldırması, 2. Dünya Savaşı (1939).

1 Eylül Kaddafi'nin Libya'da Askeri Bir Darbeyle Kral İdris'i Devirmesi (1969).

1 Eylül I. Tıp Kongresi Ankara'da Toplandı (1925).

2 Eylül Osmanlı Hükümeti`nin Tarihinde İlk Kez Fransa' ya Savaş İlan Etmesi (1798).

2 Eylül Kösem Sultan'ın Öldürülmesi (1651).

2 Eylül Kurtuluş Savaşı'nda Yunan Orduları Başkomutanı General Trikopis'in Esir Düşmesi (1922).

2 Eylül Tokyo Körfezi'nde, Demirli Missouri Zırhlısında Başbakan Suziki'nin, Japonya'nın Yönetimini Mac Artur'a Devrini Öngören Anlaşmayı İmzalaması. Başkan Turuman'ın Zaferi İlan Edişi ve İkinci Dünya Savaşının Sonu (1945).

3 Eylül İngiltere ve Fransa'nın Almanya'ya Savaş Açması (1939).

3-8 Eylül Müttefiklerin, İtalya'yı İstilası üzerine İtalya'nın Koşulsuz Teslim Olması (1943).

4 Eylül Sivas Kongresi’nin Toplanması (1919).

4 Eylül Atom Enerjisi Komisyonu Kuruldu (1956).

5 Eylül Kızılay- Kızılhaç- Kızılarslan ve Güneş Dernekleri Lig Birliği'nin Kuruluşu (1919).

6 Eylül I. Süleyman'ın (Kanuni) Zigetvar Dolaylarında Ölümü (1566).

6 Eylül Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Kuruldu (1938).

8 Eylül Osmanlı Devleti İle Büyük Avrupa Devletleri Arasında İstanbul Protokolü'nün İmzalanması (1862).

8 Eylül I. Süleyman'ın, Budapeşte'yi Fethi (1529).

9 Eylül "Halk Fırkası" Tüzüğü'nün Büyük Millet Meclisi'nce Tartışılarak Onaylanması (1923).

9 Eylül Kuzey Kore'nin Bağımsızlık İlanı (1948).

10 Eylül IV. Murat'ın Tahta Çıkışı (1623).

11 Eylül Mustafa Kemal'in Halk Fırkası Başkanlığına Seçilmesi (1923).

11 Eylül Macaristan'da Budin'in Fethi (1526).

11 Eylül ABD'de, Dünya Ticaret Merkezi ve Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) Uçaklı Bir Terörist Saldırı Düzenlendi (2001).

12 Eylül Silahlı Kuvvetlerin Emir Komuta Zinciri İçinde Yönetime El Koyması (1980).

13 Eylül Sakarya Zaferi (23 Ağustos-13 Eylül 1921).

14 Eylül Ruslarla, Edirne Antlaşması'nın İmzalanması (1829).

15 Eylül Seçimleri Kazanan Konrad Adenauer'in Federal Almanya’nın İlk Şansölyesi Olması (1949).

17 Eylül Türkiye-Litvanya Arasında Dostluk Anlaşmasının Moskova'da İmzalanması (1930).

17 Eylül Türkiye'nin Üç Yıl İçin MC Konseyine Üye Seçilmesi (1934).

18 Eylül Sovyetler Birliği'nin Milletler Cemiyeti'ne Girişi (1934).

18 Eylül Pakistan'ın Kurucusu M. Ali Cinnah'ın Ölümü (1948).

18 Eylül Camp David (ABD)`de, Mısır-İsrail (Sedat - Begin) Zirvesi (1978).

18 Eylül Sakarya Savaşı Sonrası Mustafa Kemal'in Ankara'ya Dönmesi (1921).

19 Eylül Sakarya Savaşı Sonrası, TBMM'nin Mustafa Kemal Paşa'ya "Mareşal" Rütbesiyle "Gazi" Unvanını Verişi (1921).

19 Eylül Türkiye - İsviçre Dostluk Antlaşması'nın Cenevre'de İmzalanması (1925).

20 Eylül Başbakan İsmet Paşa ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü'nün, Sofya'yı Ziyareti ve 1929 Tarafsızlık Antlaşması'nın Uzatılması (1933).

22 Eylül Yavuz Sultan Selim'in Ölümü (1520).

22 Eylül Ankara Fen Fakültesi Kuruldu (1943).

23 Eylül İtalya'nın, Türk - İtalyan Antlaşmasına Benzer Bir Antlaşmayı Yunanistan İle İmzalaması (1928).

24 Eylül II. Selim'in Tahta Çıkışı (1566).

24 Eylül İran-Irak Savaşı'nın Başlaması (1980).

25 Eylül Yıldırım Bayezit'ın Niğbolu Zaferi (1396).

25 Eylül Şehzade Bayezit'in İdamı (1561).

26 Eylül Türk Dil Kurultayı'nın Toplanması (1932).

27 Eylül Yunan Kralı Konstantin'in Tahtını Bırakması (1922).

27 Eylül Türkiye-İspanya Dostluk Andlaşması Ankara'da İmzalandı (1924).

28 Eylül Preveze Deniz Zaferi (1538).

29 Eylül İnebahtı Kalesi'nin Fethi (1499).

29 Eylül Sovyetler Birliği'nin, Yugoslavya'ya Girişi (1944).

30 Eylül Sokollu Mehmet Paşa'nın Ölümü (1579).

30 Eylül I. Süleyman'ın Tahta Geçmesi (1520).

30 Eylül Mevlana'nın Doğumu (1207).

30 Eylül Oruç Reis'in Cezayir Zaferi (1517).

30 Eylül Devlet Planlama Teşkilatı'nın Kuruluşu (1960).

30 Eylül Damat Ferit'in İstifası (1919).

 

 

 

 

 

 

 

1 Ekim I. Mahmut'un Tahta Çıkışı (1730).

1 Ekim Hava Harp Okulunun Açılışı (1951).

1 Ekim Mao'nun, Çin'de, İç Savaşı Kazandıktan Sonra Kurduğu "Çin Halk Cumhuriyeti" nin İlk Başkanı Seçilmesi (1949).

1 Ekim Et ve Balık Ürünleri A.Ş.’nin Kuruluşu (1952).

2 Ekim İstanbul'un Müttefik Kuvvetlerince Boşaltılması (1923).

3 Ekim İki Almanya'nın Birleşmesi (1990).

3 Ekim Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Kuruluşu (1931).

5 Ekim Mustafa Kemal'in, Ankara'nın Onursal Hemşehriliğini Kabul Etmesi (1922).

5 Ekim Başbakan İsmet (İnönü) Paşa İle Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü (Aras)'ın, Yunanistan'ı Ziyaretleri Sırasında 1930 Türk - Yunan Dostluk Andlaşmasının Yürürlüğe Konulması (1931).

5 Ekim Iğdır Soykırım Anıt ve Müzesi’nin Açılışı (2000)

6 Ekim Şükrü Naili Paşa Komutasındaki Türk Birliklerinin İstanbul'a Girmesi. İstanbul'un Kurtuluşu (1923).

6 Ekim Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat'ın Bir Suikast Sonucu Öldürülmesi (1981).

6 Ekim 1. Balkan Konferansı'nın Atina'da Toplanması (1930).

7 Ekim İnebahtı Deniz Savaşı (1571).

7 Ekim Türkiye’nin, Atina Basın Müşavirliği Basın Ataşe Yardımcısı Çetin Görgü, Evinden İşyerine Gitmek Üzere Bindiği Otomobilinde Uğradığı Silahlı Saldırı Sonucu Şehit Edildi (1991).

7 Ekim ABD ve İngiltere, Afganistan’a “Sürekli Özgürlük” Adında Askeri Harekat Başlatmıştır (2001).

8 Ekim Balkan Savaşı'nın Başlaması (1912).

8 Ekim İstanbul'da Yahudi ve Ermeni Ruhani Başkanlarının, Lozan Andlaşmasının, Azınlıkların Korunmasıyla İlgili Hükümlerinin Tanıdığı Haklardan Vazgeçerek, Türk Toplumu İçinde Türk Yasalarıyla Yaşamak İstediklerini Açıklamaları (7 Ocak 1926’da ise Rum Topluluğu Aynı Açıklamayı Yapmıştır) (1925).

9 Ekim Anıtkabir'in Temel Atma Töreni (1944).

11 Ekim Milli Selamet Partisi Kuruldu (1972).

11 Ekim Mudanya Mütarekesi'nin İmzalanması (1922).

11 Ekim Türkiye – Çekoslovakya Dostluk Antlaşması'nın Ankara'da İmzalanması (1924).

11 Ekim TBMM Yeni Binasına Taşındı. Cumhuriyet Bayramı'nın İlk Kutlama Töreni Burada Yapıldı (1924).

13 Ekim Ankara'nın Başkent Olmasına İlişkin Önergenin Büyük Millet Meclisi'nce Kabul Edilmesi (1923).

14 Ekim Nizam-ı Cedid'in, Sekban-ı Cedid Adıyla Yeniden Kuruluşu (1808).

15 Ekim Atatürk'ün Tarihi " Nutuk " unu Okumaya Başlaması (1927).

15 Ekim Türkiye'de Yeni Anayasa'ya Göre İlk Meclis ve Senato Seçimlerinin Yapılması (1961).

17-19 Ekim Kosova Savaşı (1448).

17 Ekim Türkiye'nin NATO'ya Katılmasıyla İlgili Protokol, Londra'da İmzalandı (1951).

17 Ekim İlk Türk Tugayı'nın Kore'ye Çıkışı (1950).

18 Ekim "Türkiye Komünist Fırkası"nın Ankara'da Resmen Kurulması (1920).

18 Ekim Türkiye-Bulgaristan Dostluk Andlaşmasının Ankara’da İmzalanması (1925).

19 Ekim Ankara Tıp Fakültesinin Açılışı (1945).

19 Ekim II. Murat'ın Kosova Zaferi (1448).

19 Ekim Türk- İngiliz- Fransız Üçlü İttifakının Ankara'da İmzalanması (1939).

20 Ekim Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Fransa Hükümeti Arasında "Ankara Antlaşması"nın imzalanması (1921).

20 Ekim Yunanistan'ın, NATO Askeri Kanadına Yeniden Dönüşü (1980).

21 Ekim İstanbul'da, Damat Ferit Paşa'nın Çekilmesi ve Tevfik Paşa'nın (Son) Sadrazam Oluşu (1920).

22 Ekim 1. Haçova Savaşı (1596).

22 Ekim Viyana Elçimiz Daniş Tunagil'in Ermeni Teröristler Tarafından Şehit Edilişi (1975).

23 Ekim Almanya'nın NATO'ya Girişiyle İlgili Paris Andlaşması (1954).

24 Ekim I. Belediyeler Kongresi Başladı (1935).

24 Ekim Birleşmiş Milletler Örgütünün Kuruluşu (1945).

25 Ekim SSCB'nin Birleşmiş Milletler'de Kars ve Ardahan'ı Talep Edişi (1947).

25 Ekim Ziya Gökalp'in Ölümü (1924).

25 Ekim Çin Halk Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletlere Alınışı (1971).

26 Ekim Balkan Misakı'nın Kabulü (1932).

26 Ekim İsmet (İnönü) Paşa'nın Lozan Konferansı'ndan Önce, Dışişleri Bakanlığına Atanması (1922).

26 Ekim Kuzey Atlantik Konseyi'nin NATO Karargahı'nı Brüksel'e Taşımayı Kararlaştırması (1966).

26 Ekim İsrail İle Ürdün Arasında 46 Yıllık Savaşa Son Veren Tarihi Barış Anlaşması. Böylelikle, İsrail İle Barışan İkinci Arap Ülkesi Ürdün Oldu (1994).

27 Ekim Müttefiklerin Ankara ve İstanbul Hükümetlerine Lozan'da Konferans Toplanması Çağrısı Yapması (1922).

27 Ekim Paris Büyükelçimiz İsmail Erez ve Şoförünün Ermeni Teröristler Tarafından Şehit Edilişi (1975).

28 Ekim Türkiye İle Sırp-Hırvat ve Sloven Devleti Arasında Dostluk Andlaşması'nın Ankara'da İmzalanması (1925).

28 Ekim Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyeti İlan Edeceğini, Çankaya'da Yakın Arkadaşlarına Açıklaması (1923).

29 Ekim CUMHURİYET'in İlanı (1923).

29 Ekim Atatürk'ün Cumhurbaşkanı Seçilmesi (1923).

29 Ekim Milletler Cemiyeti Konseyi'nin, Türk - Irak Sınırını Musul'u, Irak'a Bırakacak Biçimde Saptaması (1924).

30 Ekim Sultan III.Osman'ın Ölümü ve III.Mustafa'nın Tahta Çıkması (1757).

30 Ekim Mondros Antlaşması (1918).

30 Ekim İsmet (İnönü) Paşa'nın Cumhuriyet'in İlk Başbakan'ı Oluşu (1923).

 

 

 

 

 

 

 

1 Kasım Cezayir'de Bağımsızlık Savaşı (1954).
1 Kasım Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1928).
2 Kasım İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME)`nin Kuruluşu (1960).
3 Kasım "Gülhane Hattı Hümayunu" ile Tanzimat Devri' nin Başlayışı (1839).
3 Kasım Çubuk Barajı Açıldı (1936).
3 Kasım Musul'un Türk Topraklarından Ayrılışı (1918).
4 Kasım UNESCO'nun Kuruluşu (1946).
4 Kasım Sovyetlerin Budapeşte'ye Müdahalesi ve İşgali (1956).
5 Kasım İsmet Paşa Başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi Delegasyonu’nun,

Ankara'dan, Lozan Görüşmelerine Katılmak Üzere Hareket Etmesi (1922).
6 Kasım Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

(GAP)`nın Kuruluşu

(1989).
9 Kasım Cumhuriyet Tarihinin En Önemli Yatırımlarından Biri Olan GAP'ın,

Atatürk Barajından Sonra İkinci Halkasını Oluşturan Urfa T1

Sulama Tüneli, Törenle Açılarak Harran'a Su Bırakıldı (1994).
10 Kasım "Halk Fırkası"nın Adı, "Cumhuriyet Halk Fırkası"

Olarak Değiştirildi (1924).
10 Kasım Ulu Önder ATATÜRK'ün Ölümü (1938).
10 Kasım ATATÜRK'ün Naaşının Anıtkabir'e Nakli (1953).
10 Kasım Tudor Jivkov'un İstifa Etmek Zorunda Kalışı (1989).
11 Kasım Birinci Dünya Savaşı'nın Sonu (1918).
11 Kasım 4305 Sayılı Varlık Vergisi Yasası Kabul Edildi (1942).
11 Kasım Türkiye Kalkınma Bankası'nın Kuruluşu (1975).
12 Kasım Plevne Müdafaası (1887).
12 Kasım Düzce'de 7.2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi (1999).
13 Kasım Birinci Dünya Savaşı Sonu İtilaf Devletleri Donanmasının İ

stanbul'a Girişi (1918).
13 Kasım Suriye'de Savunma Bakanı General Hafız Esad'ın Yönetime

El Koyması (1970).
13 Kasım Bölücü Terör Örgütü PKK`nın Başı Abdullah Öcalan,

İtalya`nın Başkenti Roma`da Yakalandı (1998).
14 Kasım Telsiz Genel Müdürlüğü'nün Kuruluşu (1983).
15 Kasım Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Kuruluşu (1956).
16 Kasım Süveyş Kanalı'nın Açılışı (1869).
17 Kasım Ankara'da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kuruldu.

Kurulan İlk Muhalefet Partisidir (1924).
17 Kasım Son Padişah Vahdettin'in Türkiye`den Ayrılışı (1922).
17 Kasım Güney Afrika Siyasi Liderleri, Irk Ayrımına Son Veren

Yeni Anayasayı Kabul Ettiler (1993).
18 Kasım Büyük Millet Meclisi'nin Abdülmecit Efendi'yi Halifeliğe Seçmesi
(1922).
18 Kasım Erciyes Üniversitesi'nin Kuruluşu (1978).
19 Kasım ATATÜRK'ün Naaşının İstanbul'dan Ankara'ya Götürülmesi (1938).
19 Kasım İstanbul Radyosu'nun Hizmete Girişi (1949).
19 Kasım Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK)'nın Toplanması,

Paris Sözleşmesi'nin İmzalanması (1990).
20 Kasım Ziraat Bankası’nın Kuruluşu. Mithat Paşa Tarafından,

Bugünkü Ziraat Bankası’nın Temelini Oluşturan

“Memleket Sandıkları Kuruldu” (1863).
20 Kasım Halk Fırkası, "Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" Örgütünü Bünyesi İçine Aldı (1923).
20 Kasım Türkiye'de İlk Koalisyon Hükümeti'nin İsmet İnönü Tarafından

AP ve CHP'li Bakanlarla Kuruluşu (1961).
20 Kasım Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Kabulü (1989).
21 Kasım ATATÜRK'ün Naaşının Ankara Etnoğrafya Müzesi'ndeki Geçici Kabrine Konuşu (1938).
22 Kasım Sultan I. Ahmet'in Ölümü; I. Mustafa'nın Sultan İlan Edilmesi (1617).
22 Kasım Kennedy'nin Öldürülmesi (1963).
23 Kasım Cumhuriyet Tarihinin İlk Çerçeve Özelleştirme Yasası,

TBMM Genel Kurulu'nda Kabul Edildi (1994).
24 Kasım Ankara Zafer Anıtı'nın Açılışı (1927).
24 Kasım Mustafa Kemal'e "ATATÜRK" Soyadı'nın Verilişi (1934).
24 Kasım Sürgünde Bağımsız Filistin Devleti'nin Kuruluşu (1988).
25 Kasım Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun`un Kabulü (1925).
25 Kasım İsmet Paşa'nın "İNÖNÜ" Soyadını Alışı (1934).
25 Kasım Bakanlıklar Arası Ekonomik Kurul Kuruluş Kararnamesi Çıkarıldı (1964).
26 Kasım Lakap ve Unvanların Kaldırılışı (1934).
27 Kasım Kore'de, Kunuri Savaşı'nın Başlaması (1950).
30 Kasım Anadolu Üniversitesi'nin Kuruluşu (1973).
30 Kasım Çukurova Üniversitesi'nin Kuruluşu (1973).
30 Kasım Dicle Üniversitesi'nin Kuruluşu (1973).

 

 

 

 

 

 

 

1 Aralık Türk Askerlerinin Kore'de Kunuri Zaferi (1950).

2 Aralık Namık Kemal'in Ölümü (1888).

3 Aralık Sultan II. Selim'in Ölümü (1574).

3 Aralık Kıyafet Kanunu'nun Kabulü (1934).

3 Aralık BM Kuvvetleri'nin Kore'den Çekilmeye Başlaması (1950).

3 Aralık Pakistan-Hindistan Savaşı (1971).

4 Aralık İnönü, Churchill ve Roosevelt'in Kahire Konferansı (1934).

5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması (1934).

7 Aralık 2. Dünya Savaşı'nda Japonlar'ın Pearl Harbour Baskını (1941).

8 Aralık Amerika'nın, Japonya'ya Harp İlan Etmesi (1941).

9 Aralık Kudüs'ün Elimizden Çıkışı (1917).

10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Yayınlanması (1948).

10 Aralık Türkiye Cumhuriyeti İle Arnavutluk Hükümeti Arasında Ankara'da "Dostluk Antlaşması" İmzalandı (1923).

11 Aralık MGK Genel Sekreterliği Kuruldu (1962).

11 Aralık Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği İdare Ataşesi Çağlar Yücel, Arabasında Uğradığı Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü (1993).

12 Aralık Etiyopya ile Eritre Arasında 2 Yıl Süren Savaşa Son Veren Barış Anlaşması, Eritre Devlet Başkanı İssaias Afevorki ve Etiyopya Devlet Başkanı Meles Zenavi Tarafından Cezayir’de İmzalandı (2000).

14 Aralık George Washington'un Ölümü (1799).

14 Aralık Şili'de İlk Demokratik Seçimler (1989).

15 Aralık 2. Sultan Selim'in Ölümü (1574).

16 Aralık Londra Konferansı, Dört Büyükler Almanya Konusunda Uzlaşamadılar (1947).

17 Aralık Pakistan'ın, Hindistan'a Karşı Yenilgisi ve Ateşkes (1971).

18 Aralık Demokratik Parti Kuruldu. Kurucuları Ferruh Bozbeyli, Saadettin Bilgiç, Talat Asal ve Yüksel Menderes İdi (1970).

19 Aralık Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye'nin, Sivas'tan Ankara'ya Hareketi (1919).

20 Aralık Brüksel Paktı İstişare Konseyi'nin Batı Birliği Askeri Organizasyonu NATO'ya Katılmasını Kararlaştırması (1950).

20 Aralık 1954 Seçimlerinden Sonra Bazı Milletvekilleri DP'den Ayrılarak "Hürriyet Partisi"ni Kurdular (1955).

21 Aralık III. Murat'ın Tahta Çıkışı (1574).

21 Aralık Doğu Berlin'de İki Almanya Arasında "Temel Anlaşma" İmzalanması (1972).

21 Aralık Cenevre'de Orta Doğu Konferansı (1973).

21 Aralık Sovyetler'in Afganistan'ı İşgali (1979).

21 Aralık ABD'nin Panama'yı İşgali (1989).

22 Aralık I. Ahmet'in Tahta Çıkması (1603).

22 Aralık Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kuruldu (1962).

23 Aralık I. Meşrutiyet'in İlanı (1876).

23 Aralık Menemen'de Öğretmen KUBİLAY'ın Şehit Edilmesi (1930).

25 Aralık Türkiye Cumhuriyeti`nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Ölümü (1973).

26 Aralık Uluslararası Takvim ve Saat'in Kabulü (1925).

27 Aralık İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Ölümü (1936).

27 Aralık Eski Başbakanlardan Şükrü Saraçoğlu'nun Ölümü (1953).

27 Aralık Mustafa Kemal ve Heyeti Temsiliye'nin Ankara'ya Gelişleri (1919).

28 Aralık Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Anıtkabir'e, Atatürk'ün Karşısında Hazırlanan Yere Gömüldü (1973).

29 Aralık İsmet Paşa'nın Emri Altına Girmeyi Kabul Etmeyen Çerkez Ethem'in, Kütahya'da, Milli Kuvvetlere Karşı Saldırıya Geçmesi (1920).

30 Aralık Gülhane Askeri Tıp Okulu'nun Açılışı (1898).

30 Aralık Mustafa Kemal'in, Çerkez Ethem Güçlerinin Dağıtılması İçin Batı Cephesi'ne Buyruk Vermesi (1920).

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !